Visaton

Sú BIO potraviny naozaj zdravšie? Je kombinovanie striebra a zlata naozaj zakázané? V našom magazíne vám ponúkame overené fakty to všetkých oblastí.

Služby

Ako sa predávajú firmy?

Firmy na predaj 41business je dobrou možnosťou pre tých záujemcov, ktorí by chceli začať s podnikaním prakticky ihneď z dňa na deň. Keďže štandardné založenie spoločnosti trvá aj nejaký ten mesiac a navyše je okolo toho kopec práce, papierovačiek a “zopár” administratívnych či právnických záležitosti. Z toho, teda vyplýva, že kúpa už existujúcej spoločnosti je pre nich tou najlepšou možnosťou. Každá takáto firma či spoločnosť má splatené základné imanie firmy. To je vo výške 5000€. Okrem splateného základného imania majú vybavené aj všetky potrebné záležitosti nato, aby mohli vo svojej budúcnosti riadne fungovať a viesť tak svoju podnikateľskú činnosť. Zriadená živnosť je, preto samozrejmosťou. Taktiež to, že spoločnosť je prihlásená na všetkých príslušných úradoch. Či už na daňovom úrade alebo na tom sociálnom.

firmy

Samozrejme je aj to, že takáto kúpa respektíve predaj je oficiálnou obchodnou činnosťou, preto asi nikoho neprekvapí, že pre jej predaj, kúpu je potrebná oficiálna a záväzná obchodná kúpno- predajná zmluva. Každá zmluva obsahuje všetky dôležité údaje či už o samotnej spoločnosti alebo údaje o kupujúcimi, či predávajúcom. Zmluva sa zvyčajne konči podpismi oboch strán. Tieto podpisy musia byť overené notárom. V dnešnej dobe existuje aj jedna moderná možnosť a tá sa nazýva ready- made ide o novozaložené spoločnosti, ktoré majú vybavené všetky potrebné záležitosti, aby mohli vykonávať svoju činnosť. Nikdy predtým nevykonávali žiadnu podnikateľskú či inú činnosť boli založené len na to, aby sa následne predali.

firmy

Predtým, ako sa spoločnosť predá je potrebné to oznámiť všetkých spoločníkom, ale to je už záležitosť predávajúceho. Môže sa jednať napríklad o predaj konkrétneho podielu danej spoločnosti. Oznamuje sa to, teda valnému zhromaždeniu, ktorého sú súčasťou aj všetci spoločníci vo firme. Následne sa z toho mimoriadneho zasadnutia spíše zápisnica, kde sa spíšu súhlasí všetkých spoločníkov. O tomto stretnutí sa spisuje aj prezenčná listina, kde je zaznamenávaná účasť všetkých osôb, ktorí sa podieľali na tomto zasadnutí.