Visaton

Sú BIO potraviny naozaj zdravšie? Je kombinovanie striebra a zlata naozaj zakázané? V našom magazíne vám ponúkame overené fakty to všetkých oblastí.

Služby

Čím sa vyznačuje energetický certifikát

Energetický certifikát je dokument, ktorý sa vzťahuje k rodinnému domu alebo inému typu budovy. Na jeho zhotovenie sú potrebné určité podklady s dostupnými informáciami o danej stavbe. Energetický certifikát je povinným dokumentom, ktorý sa týka novej stavby, rekonštrukcie a je potrebný aj pri predaji a prenájme bytu alebo budovy.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Vytvoríme vám požadovaný energetický certifikát za výhodnú zmenu. Energetický certifikát platí na obdobie, kým nedôjde k zmene pri realizácii budovy. V ostatných prípadoch ide o obdobie maximálne 10 rokov od dátumu vyhotovenia. Naši profesionálni pracovníci pracujú svedomito a rýchlo bez nutnosti obhliadky budovy pred vyhotovením certifikátu.

energetický certifikát

Energetický certifikát cena Certifikaciabudovy sa vzťahuje zvlášť na byty, domy a iné typy budov. V cene je zahrnutý jeden energetický certifikát, v prípade záujmu o vydanie ďalšieho originálu, je potrebné uhradiť extra poplatok. Energetický certifikát potrebujete pri kolaudácii aj pri rekonštrukcii budovy. Vzťahuje sa na rôzne typy budov, kde patria aj administratívne budovy, hotely a reštaurácie. Čo energetický certifikát obsahuje. Odpoveďou je výpočet energií, kde patrí elektrina, plyn a voda pre danú stavbu. Predpokladaná spotreba energií sa určí na základe určitých parametrov a ukazovateľov, ktoré sú smerodajnými pri jednotlivých výpočtoch.

novostavba vyžadujúce energetické certifikáty

Všetko, čo potrebujete urobiť v prípade potreby energetického certifikátu, je kontaktovať nás prostredníctvom kontaktných údajov na našej webovej stránke. Energetický certifikát vypracujeme a doručíme v elektronickej a písomnej forme. Naši klienti hovoria o nás a za nás. Prečítajte si recenzie, ktoré nám poskytli a kde vyjadrili svoju spokojnosť s našimi poskytovanými službami. Aby bolo možné tento dokument vytvoriť potrebujete nám dodať nevyhnutné dokumenty, ktoré vypovedajú o systéme kúrenia, zásobovania vodou a vzduchotechniky. Ďalšou nevyhnutnosťou je dodanie projektu budovy, kde patria výkresy a technická správa, ktoré tvoria dôležité podklady pre našu prácu a zhotovenie certifikátu.